+381 290 385 500
contact@sharrcem.com

Për Sharrcem

I themeluar në 1936 Sharrcem është prodhuesi i vetëm dhe furnizuesi kryesor i çimentos në Kosovë.
Caku ynë është shërbimi i klientëve tonë në rajon me prodhime dhe shërbime të cilësisë së lartë duke krijuar profitabilitet të qëndrueshëm dhe afatgjatë në biznesin tone.
Ne ofrojmë një mjedis pune që krijon mundësi për zhvillim të bazuar në performancë, qëndrim dhe aftësi.
Ne e trajtojmë njëri tjetrin me respekt dhe besueshmëri, duke ndarë informata dhe dijeni si edhe të mirat e suksesit të kompanisë, në të gjitha nivelet.
Sharrcem është i përkushtuar për të ndërtuar një ardhmëri më të mire së bashku me popullin e Kosovës kështu që ne gjithashtu përpiqemi të veprojmë si një qytetar i përgjegjshëm korporativ, duke kontribuar ndaj zhvillimit si biznesit ashtu edhe komunitetit tonë. Ne krijojmë profitabilitet afatgjatë dhe të qëndrueshëm për aksionarët tone në kontekstin e përgjegjësisë dhe prosperitetit shoqëror.

Lajmet e Fundit

Integrated Annual Report 2014
Shiko këtu
Annual CSR Report 2014
Shiko këtu

Si prodhohet cimento?


Raporti CSR 2014

your opinion maters

Global Locations

map